Предметний дизайн

Що являє собою предметний дизайн?

 

Для того, щоб зрозуміти, що ж ми вкладаємо у поняття «предметний дизайн», доведеться зануритися у атмосферу творчості та натхненної роботи митців і фахівців із образотворчого мистецтва й науково-технічного напрямку підготовки: архітекторів, конструкторів, інженерів, технологів та механіків. Чому ж так складно?

 

А тому, що до об’єктів дизайну виносяться практично будь-які нові технічні промислові та інші вироби в будь-якій сфері життєдіяльності людей, де присутні соціальні та культурні цінності людського самовираження та спілкування, адже до основних категорій дизайну відносяться: образ (художньо-образна модель), функціональне призначення, морфологія (будова та структура форми виробу, його формоутворення), технологічна форма, а також естетична цінність.

 

Розуміючи це і будучи знавцями й прихильниками дизайну інтер’єрів та екстер’єрів, архітектури та інженерії, ми зосередили нашу увагу на найбільш прикладних та близьких кожному з нас об’єктах дизайну. До останніх ми відносимо:

 

 • Меблі;
 • Предмети декору інтер’єрів та екстер’єрів, елементи їх оздоблення;
 • Освітлювальні прилади та засоби управління рівнем і якістю освітленості;
 • Настільне та інше робоче приладдя;
 • Предмети для дозвілля та відпочинку;
 • Об’єкти мистецтва та предмети, що несуть культурно-художнє навантаження;
 • Інші предмети побуту.

 

Вочевидь, наше трактування «предметного дизайну» частково перетинається із загальновідомим визначенням «промислового дизайну» – стратегічного процесу розв'язання проблем, який просуває інновації, будує бізнес-успіх і призводить до кращої якості життя на основі новаторських продуктів, систем, послуг і досвіду.

 

Предметний дизайн, як творчий процес можна умовно розділити на дві складові: художній дизайн та технічну естетику. Тут ми не випадково згадали про технічну естетику, адже основу команди наших дизайнерів складають саме знавці з цієї наукової галузі. Технічна естетика виникла та набуває стрімкого розвитку як інтердисциплінарна філософія на основі: соціології, соціальної психології, фізіології людини, ергономіки, економіки, технології виробництва, архітектури та різних видів образотворчого мистецтва.

 

І ми неухильно й наполегливо вивчаємо закономірності формування та розвитку гармонійного предметного середовища й умов діяльності людини у всіх сферах її життя, втілюючи наші ідеї у формах, природних, екологічно чистих матеріалах та інноваційних концепціях для Вас і Ваших близьких.

Які етапи передбачає предметний дизайн?

 

Як правило, предметний дизайн будь-чого передбачає класичний набір операцій:

 

 1. Визначення цілей дизайну предмету.
 2. Детальний аналіз визначених цілей та шляхів їх досягнення.
 3. Дослідження схожих дизайнерських рішень та об’єктів-аналогів.
 4. Оцінка витрат, необхідних для реалізації прийнятих дизайнерських рішень.
 5. Концептуалізація та підготовка технічного завдання створення предмету дизайну.
 6. Підготовка презентації розробленого дизайну.
 7. Безпосереднє створення об’єкту дизайну.
 8. Тестування об’єкту дизайну, надійності й функціональності прийнятих рішень.
 9. Оцінка об’єкту дизайну.